دوست دارید در شهریور ماه وقتی وارد این صفحه می‏ شوید؛ چه رتبه‏ ای را ببینید؟

کارنامه آزمون سراسری

نمی‏دانید که از کجا باید مطالعه را شروع کنید؟!

هر روز تصمیم میگیرید از فردا شروع کنید اما … ؟

نمیدانید اگر از الان شروع کنید نتیجه میگیرید یا نه؟!

چند روز یکبار انگیزتان کم میشود و نمیدانید چه کار کنید؟!

نیاز به شخصی دارید که به شما انگیزه درس خواندن بدهد؟!

نگران این هستید که آیا در مسیر درست پیش می‏روید یا نه؟!

روش‏ های صحیح مطالعه را نمی ‏دانید و منابع خوب را نمی‏ شناسید؟!

برای خودتان برنامه ریزی میکنید ولی زمان اجرا کردن نمیتوانید کامل انجام دهید؟

از قرنطینه خانگی خسته شده اید و نمیتوانید از زمانتان به درستی استفاده کنید؟!

یک لحظه با خودتان فکر کنید که اگر با همین روند پیش بروید؛ چند ماه دیگر چه رتبه‏ ای کسب خواهید کرد؟آیا هدف شما این رتبه است؟